Chứng khoán là gì ?

Chứng khoán là tên gọi chung của các chứng chỉ có thể chuyển đổi thành tiền (cổ phiếu, trái phiếu). Một người khi sở hữu chứng khoán trong tay thì hoặc là chủ nợ của công ty (trái phiếu) hoặc là người sở hữu một phần của công ty (cổ phiếu). Toàn bộ các chứng khoán được lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng Khoán Việt Nam do nhà nước quản lý.

Theo quan điểm của tôi, đầu tư chứng khoán đơn giản là bạn mua các phần nhỏ của công ty đó. Nếu công ty ấy phát triển tốt, thì bạn sẽ có lợi nhuận từ việc giá cổ phiếu tăng giá.

Ví dụ, nếu bạn đầu tư cổ phiếu VRE (Vincom Retail ) từ giá 30.000đ/CP. Cổ phiếu đó tăng giá lên 40.000đ/CP. Vậy bạn có lợi nhuận là 10.000đ/CP. Tương tự như vậy nếu bạn mua nhiều cổ phiếu hơn. Ví dụ bạn mua 100 cổ phiếu, bạn sẽ có 1.000.000đ lợi nhuận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *